× ประกาศ! ช่วงนี้เนื่องจากระบบไฟฟ้าของคาสิโนขัดข้องเป็นช่วงๆ อาจทำให้ระบบทำรายการผ่านหน้าเว็บเข้าไ่ม่ได้ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกนะคะ